Radiere

in cazul exportului /dezmembrarii/ furtului/ la cerere/ca urmare a unei hotarari judecatoresti

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de radiere;
 • Depunem dosarulul de radiere la DRPCIV si obtinerea Certificatului de Radiere;
 • Obtinem Certificatul Fiscal de Radiere (*pentru obtinerea acestuia clientul trebuie sa achite la zi impozitul si alte datorii, amenzi etc) si a vizei de radiere;
 1. Cerere radiere
 2. Certificat de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului- declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul certificatul de inmatriculare);
 3. Placutele cu numar de inmatriculare (in cazul pierderii/furtului declaratia din care sa rezulte pierderea sau furtul placilor);
 4. Carte de identitate a vehiculului daca este mentionata in certificatul de inmatriculare;
 5. Document care atesta exportul vehiculului ( document vamal romanesc de export, document strain vamal de import, document de inmatriculare in strainatate sau alte inscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul ori inmatricularea in strainatate, contract vanzare-cumparare)/ document care atesta dezmembrarea vehiculului de catre o unitate de dezmembrare a vehiculelor autorizata/dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat / hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul sau atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat;
 6. Trei (3) exemplare completate ale certificatului de radiere;
 7. Documente de identificare ale solicitantilor in original si copii;
 8. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 9. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia.


  Sursa :DRPCIV