PROFIS

Porsche-911-Turbo-2019-300x155

Transcrierea (vanzare-cumparare, mostenire) a unui vehicul 

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: contract vanzare cumparare, cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de transcriere vehicul contine:

 1. Cererea noului proprietar
 2. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
 3. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, certificat mostenire, factura, etc) in original si copie.
 4. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
 5. Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia;
 6. Copia Asigurare RCA valabila
 7. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 8. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 9. Certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
 10. Placutele cu numar de inmatriculare daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar;
 11. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie;
 12. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 13. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia

Sursa   DRPCIV