PROFIS

un-posesor-de-tesla-model-681-cp-300x155

Vehicul achizitionat din afara  UE si care a mai fost inmatriculat

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: declaratie de impunere , cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de transcriere vehicul contine:

  1) Cererea solicitantului. În cazul în care se înscrie în certificatele de înmatriculare și a alte persoane, aceste informații se vor înscrie în cuprinsul cererii;
  2) Dovada înregistrării în evidențiale organului fiscal la autorități publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) sunt are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. Această constă în înscrierea numărului de înregistrare în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării, pe actul de înstrăinare-dobândire. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este nevoie de depunerea înregistrărilor în evidențiale organului fiscal la autoritățile publice locale;
  3) Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei.
  4) Actul de identitate la solicitant, în original și în copie.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegație;În situația în care în certificat de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie.
  5) Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.
  6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse teritorii prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termen de valabilitate la acesta;
  7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitatului în formă de informații pe lege a datelor dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării în România, instituit nivelul organului fiscal local.În situația în care în certificat de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se prezintă și documentează care se atestă dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehicul, în original și în copie.În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților, în original și copie;
  8) Dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv, sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prezentate de lege, în original sau copie legalizată la acesteia;
  9) Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;
  10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepția autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;
  11) Documentele de înmatriculare eliberate de autorități străine, în original, precum și plăcuțe străine cu numărul de înmatriculare;
  12) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare a cărui combinație a fost păstrată anterior de către solicitant, în măsură în care este intenționat atribuirea combinației păstrat, cu ocazia înmatriculării. Acestea se restituie pe loc solicitant numai dacă îndeplinesc cerințele impuse de standarde în vigoare, iar combinația numărului de înmatriculare nu a fost restricționat conform legilor.
  13) Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termen de valabilitate a acestoria;
  14) Dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (cu excepția cazului în care este solicitată atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior). Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

Sursa:DRPCIV